cms.php?id_cms=17"}

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane dotyczące naszych klientów (dane osobowe i adresowe), informacje o zamówieniach, płatnościach są odpowiednio zabezpieczone przed przedostaniem się w niepowołane ręce. Dane osobowe umieszczone w bazie danych apteki są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.